Dla rodziców - ZH5PL

ZRZESZENIE HARCERSKIE
ZRZESZENIE HARCERSKIE
Przejdź do treści

Dla rodziców

O NAS
Podstawy prawne
           Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL działa zgodnie z wymaganiami stawianymi przez polskie prawo, w tym stosowne przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej.
           Wszyscy nasi instruktorzy pełnią swoje funkcje jako wolontariusze. Posiadają stosowne uprawnienia i kwalifikacje, większość stanowią nauczyciele z dużym dorobkiem pedagogicznym.

 Kogo zapraszamy?
           Członkiem Zrzeszenia może zostać każda osoba, która identyfikuje się z naszymi celami wychowawczymi i zobowiąże się do przestrzegania i stosowania w codziennym życiu naszego Prawa Harcerskiego.
 W jakim wieku?
          Wiek nie ma znaczenia – zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.
 Jak wyglądają zbiórki?
           Zwykłe zbiórki odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. 2 godzin. W ich trakcie realizowana  jest praca programowa według rocznego planu.  Jednakże zbiórki stanowią tylko wycinek naszej aktywności. Poza nimi wyjeżdżamy na wycieczki, biwaki, zloty, obozy. Uczestniczymy także w akcjach i kampaniach społecznych, uczestniczymy w uroczystościach rocznicowych, prowadzimy działalność charytatywną i pomocową.  Celem tych działań jest wychowanie młodego człowieka i właściwe przygotowanie Go do życia w rodzinie i społeczeństwie.
 Ile to kosztuje?
          Instruktorzy są wolontariuszami, więc jedyną opłatą członkowską jest składka. Jej wysokość rokrocznie ustalają  wspólnie instruktorzy, harcerze i rodzice.
 Jak się zapisać?
           Wystarczy skontaktować się telefonicznie: 537 019 415 lub napisać emaila: 5bdh@harcerzeniezlomni.pl
Copyright © 2024 Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL.
      All rights reserved.      
IOD: Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL
Plac Wolności 1, 85-004 Bydgoszcz
+48 537 019 415
5bdh@harcerzeniezlomni.pl
Wróć do spisu treści