Regulamin darowizny - ZH5PL

ZRZESZENIE HARCERSKIE
ZRZESZENIE HARCERSKIE
Przejdź do treści

Regulamin darowizny

O NAS
 
Regulamin darowizn


1. Strona internetowa prowadzona jest przez Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL z siedzibą w Bydgoszczy (adres: Wyzwolenia 2, 85-790 Bydgoszcz), identyfikujące się numerami NIP: 5542977165, REGON: 383366980   , KRS: 0000786265.

2. Strona internetowa umożliwia wsparcie finansowe statutowych działań Zrzeszenia Harcerskiego Piąta.PL.

3. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie realizowanego przez serwis wplacam.ngo.pl

4. Jednorazowe płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399

5. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.

6. Darowizny przekazywane za pomocą strony są realizowane w sposób ciągły.

7. W celu przekazania darowizny jednorazowej po wypełnieniu formularza obecnego na niniejszej stronie Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do strony operatora.

8. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: przelewów elektronicznych  oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności jest dostępna na stronie serwisu) oraz kart płatniczych.

9. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

10.Wypełniając dane w Formularzu, Darczyńca akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL, zgodnie z warunkami Regulaminu i w celach w nim określonych.

11. Administratorem danych osobowych jest Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL, dane powyżej.

12. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 
13. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy darowizny zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (w przypadku, gdy są niezbędne), a także w celu wypełniania naszej działalności statutowej. Dane będą przetwarzane także w celu marketingowym.

14. Dane mogą być przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowane.

15. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

16. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Darczyńcy prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

17. Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem.

18. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: 5bdh@harcerzeniezlomni.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

19. Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Copyright © 2024 Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL.
      All rights reserved.      
IOD: Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL
Plac Wolności 1, 85-004 Bydgoszcz
+48 537 019 415
5bdh@harcerzeniezlomni.pl
Wróć do spisu treści